POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy odbiorcze oraz okresowe badania instalacji elektrycznych oraz pomiary oświetlenia.

INFORMACJE

Pomiary elektryczne czyli najprościej mówiąc sprawdzenie instalacji to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również obowiązek ustawowy każdego właściciela lub zarządcy budynku. Należy pamiętać że każdy budynek powinien posiadać aktualne pomiary instalacji, które są ważne do pięciu lat. Zajmujemy się także pomiarami oświetlenia oraz okresową atestacją obuwia strażackiego.